Planer om nye svømmehaller både i Bykle og på Hovden