• Hjertemedisinsk avdeling er en av tre som Stine Kildal Lervik må veksle mellom for å komme opp i 100 prosent stilling, de andre er kirurgisk poliklinikk og akuttmottaket. FOTO: Torstein Øen

I 100 for full stilling

Det konstante jaget etter ekstravakter er over for sykepleier Stine Kildal Lervik. Nå er hun i 100 etter å ha fått full stilling på Sørlandet sykehus.