• I rommet for retur til ung amerikansk historie, satt denne dagen Nathalie Sandnæss (f.v.), Maria-Theresa Jones, Frida Forsgren, Dag-Erik Tvedt og Birgitte Kleivset. FOTO: Lars Hollerud

Amerikansk opprør på UiA

I dag er Hennes Majestet innom et miljø hun aldri har vært i nærheten av. Det heter beatnik, noe bare San Francisco og New York har større konsentrasjon av enn Kristiansand.