• Kongelig lunsj: Her setter den nye biskopen i Agder og Telemark, Stein Reinertsen, seg til bords sammen med Kong Harald og kirkeminister Rigmor Aasrud. Til høyre leder av Bispedømmerådet, Jan Olav Olsen. I bakgrunnen ser vi fylkesmann i Aust-Agder, Øystein Djupedal og tidligere Agder-biskop, Olav Skjevesland. FOTO: Kjartan Bjelland

250 gjester til lunsj

— Deres Majestet, ærede gjester, kjære biskop Stein!