— Dette er en veldig spesiell sak, og på bakgrunn av den belastningen som kjøperen har hatt, og en del andre faktorer i en helhetsvurdering, så aksepterer vi at salget ikke gjennomføres, sier Helga Karin Rannekleiv ved juridisk avdeling i Opplysningsvesenets fond (Ovf).

Hun sier at kjøperen ikke hadde signert kjøpskontrakten med Ovf, men hadde levert inn et bindende bud. Likevel avlyses kjøpet.

Følg Fædrelandsvennen Vennesla på Facebook

- De slipper nå å kjøpe. Dette er en så spesiell sak at vi ikke tror dette vil sette noen presedens for fremtidig salg, sier hun.

Fædrelandsvennen kjenner til hvem den private kjøperen er, men vedkommende ønsker ikke å kommentere saken.

Ga bud

Det var da kommunepolitikerne ikke ville by på den gamle prestegården at en anonym kjøper kastet seg på, og sikret seg eiendommen for 5,5 millioner kroner.

Les også:

Vennesla kommune hadde da sagt nei til å kjøpe prestegården for fem millioner kroner, etter at taksten var 4,6 millioner. De gamblet på at de ville få den billigere på det åpne marked.

Vi vil ha litt ro om saken nå

Men budrunden endte med bud på 5,5 millioner kroner. Vennesla kommune fikk så en ny mulighet til å by, men takket nei. Rådmann Svein Skisland gjorde det samtidig klart at det kunne bli aktuelt å ekspropriere (tvangskjøpe) prestegården. Politikere snakket også om hvilken stor risiko kjøperen tok ved å kjøpe en eiendom kommunen vil bruke til offentlige formål.

Men det er kun i kommuneplanen eiendommen er definert som offentlig formål. På kommunens reguleringskart er eiendommen uregulert, og kommunen fikk i Fædrelandsvennen kritikk av flere for å legge press på kjøperen.

Forpliktet

Det har vært på det rene at kjøperen forpliktet seg tilå kjøpe, men senere vegret seg etter alt oppstyret, og har vært idialog med Ovf for å komme ut av avtalen. Kjøperen opplevde nemligstøyet rundt handelen som svært belastende.

Men nå har altså Ovffunnet ut at kjøperen likevel skal slippe.

— Ble kjøperen godt nokinformert av dere om at eiendommen var satt av til offentlig formåli kommuneplanen?

— Kjøperen la inn bud før eiendommen var lagt utfor salg, og før det var laget prospekt, svarer Rannekleiv.

— Vi harvært i dialog med kjøper, og hva kommunen har sagt har vi ogsåpratet med dem om. Det lå en helhetsvurdering bak avgjørelsen, ogsituasjonen de var i har veid tungt, sier hun.

Utleie

Planen tilOvf nå blir å leie ut presteboligen.

- Men et salg er fortsatt mestønskelig?

— Om noen vil kjøpe så vil vi vurdere det, men vil leggerikke prestegården ut på markedet. Vi vil ha litt ro om saken nå, oggår for å leie ut i første omgang.

Jegstår for kommunens syn

- Har eiendommen blitt mindreattraktiv som følge av bråket med kommunen?

— Det vil jeg ikkespekulere i. Vi tenker bare at det er greit med litt ro rundt dettenå.

— Hva tenker dere om kommunens fremferd i saken? - Vi har lest iavisene at flere har kommet med uttalelser, men vi ønsker ikke åkommentere dette videre, sier hun.

Rådmann Svein Skisland sier tilFædrelandsvennen at utviklingen i saken tas til etterretning.

— Jegstår for kommunens syn som tidligere, og alt har blitt behandlet iplan- og økonomistyret.