• Prosjektleder Odd-Leif Berg i Kristiansand Havn mener den framtidige containerhavna her på Kongsgård-Vige må få jernbaneforbindelse for å bli konkurransedyktig. FOTO: Reidar Kollstad

Vil ha jernbane til ny containerhavn

Det kan bli aktuelt å bygge en ny jernbaneforbindelse mellom godsterminalen på Langemyr og den planlagte containerterminalen på Kongsgård-Vige for å ta unna fremtidig vekst i godstrafikken.