• FARLIG: - Mangelfull eller forsinket informasjon kan true pasientsikkerheten. En av de vanligste feil som begås, er feilmedisinering, og dårlig informasjon kan være årsak til det, sier fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus. FOTO: Tore-André Baardsen

Raser mot Oslo-sykehusene

Fastleger og leger ved Sørlandet sykehus raser mot elendig og forsinket informasjon på alvorlig syke pasienter som er behandlet i Oslo og sendes til Sørlandet. Det er farlig for pasientene.