• STRIDES: Politikerne i Vennesla vil beholde bygdas landbrukseiendommer og er svært restriktive med å dele dem opp. Derfor sa de nei da Arne Christiansen søkte om å få skille ut denne holmen fra sin eiendom. Nå har fylkesmannen overprøvd vedtaket. FOTO: Torstein Øen

Stor strid om liten øy

Lokalpolitikere i Vennesla mener fylkesmannen blander seg i lokaldemokratiet og hindrer dem i å drive god distriktspolitikk.