Kommunalsjef Knut Felberg og ordfører Jan Oddvar Skisland vil at bærekraftssenteret i Rederiet skal bli Kristiansands grønne møteplass. Kommunalsjef Knut Felberg og ordfører Jan Oddvar Skisland vil at bærekraftssenteret i Rederiet skal bli Kristiansands grønne møteplass. Foto: Kjartan Bjelland

Kjemper om gratis grønne lokaler – 13 har blitt til tre