Har nedjustert testkrav: – Noen sier vi er i orkanens øye