• Denne gjengen fra utelivsbransjen, samt to politikere, møttes på Teateret for å argumentere for utvidet skjenketid i sommer. Bak fra venstre er Sofia Valbeland (Javel Pub), Charlotte Lund (Heidi's Bier Bar), Adrian Skjærris (Heidi's Bier Bar), Chris Lauritzen (Big Horn og Charlies), Carl-Erik Rasch-Haugen (Barbarossa), Geir Løkke (Bakgården Bar), Andreas Berg (Barbarossa) og Rune Kaarbø (Bakgården Bar). Foran står Ida Grødum (H), Kristian Lauvrak (Big Horn og Charlies), Harald Andersen (H) og Benjamin Aasbø (Barbarossa). FOTO: Henrik Ihme

Utelivs­bran­sjen slår tilbake: Mener de fortjener sjansen

Utelivsbransjen i Kristiansand mener de fortjener politikernes godvilje til å holde lenger åpent i sommer. Her forteller de hvorfor.