Christine Løvås (29) har kaffepause i vedgruppa til Signo Vivo i Sandefjord, et tilrettelagt bo- og tjenestetilbud for døve med tilleggsutfordringer. Til venstre for Christine sitter bruker Leif Erik Torvik, til høyre sosionom Guro Aino Kasin Antonsen. Christine Løvås (29) har kaffepause i vedgruppa til Signo Vivo i Sandefjord, et tilrettelagt bo- og tjenestetilbud for døve med tilleggsutfordringer. Til venstre for Christine sitter bruker Leif Erik Torvik, til høyre sosionom Guro Aino Kasin Antonsen. Foto: Kjartan Bjelland

– Christine ble satt i et språklig fengsel. Nå har hun et liv