Agders nye sjef, Arne Thomassen, får overrakt fylkesordførerkjede og klubbe fra avtroppende fylkesordfører Terje Damman i Vest-Agder, som har vært leder av fellesnemnda. Agders nye sjef, Arne Thomassen, får overrakt fylkesordførerkjede og klubbe fra avtroppende fylkesordfører Terje Damman i Vest-Agder, som har vært leder av fellesnemnda. Foto: Jacob J. Buchard

– Jeg skal være en fighter for Agder