«Vesent­lige funn som ikke stemmer med Ander­sens forkla­ring»