Austad kirke i Bygland måtte stenge på grunn av brannfare

foto