• Et bilde fra en befaring i 2015 i klokketårnet i Mandal kirke der alvorlige råteskader ble funnet. Nå starter reparasjonsarbeidet. F.v. kirkeverge Øystein Ramstad, spesialrådgiver fra Kirkens Arbeidsgiverforening Margrethe Moe og prosjektleder fra Mandal kommune Tor Birkeland. FOTO: Jarle R. Martinsen

Klokkene i Mandal kirke blir tause

Fra høsten oppstår en helt spesiell situasjon for snart 200 år gamle Mandal kirke. Den blir taus.