Dømte Viggo Kristi­ansen i 2002, dette sier de etter gjenåp­ningen

foto