Disse 12 personene utgjorde juryen i Baneheia-saken i 2002, der 10 av dem hadde dømmende makt i Agder lagmannsrett. Foran fra venstre: Rita Johnsen (ordfører), Arendal,  Thor Løvjomås, Froland, Berit Nilsen, Tvedestrand,  Kåre Nilsen, Arendal, Svanhild Wernersen, Arendal, Olga Jenny Åmlid, Birkenes. Bak fra venstre: Nils Olav Eikenes, Birkenes, Elisabeth Røed Gundersen, Froland, Oddbjørn Jørgensen, Arendal, Alf Greger Schibstad, Gjerstad, Bjørg Broch, Arendal, og Åsmund Næss, Arendal. Disse 12 personene utgjorde juryen i Baneheia-saken i 2002, der 10 av dem hadde dømmende makt i Agder lagmannsrett. Foran fra venstre: Rita Johnsen (ordfører), Arendal, Thor Løvjomås, Froland, Berit Nilsen, Tvedestrand, Kåre Nilsen, Arendal, Svanhild Wernersen, Arendal, Olga Jenny Åmlid, Birkenes. Bak fra venstre: Nils Olav Eikenes, Birkenes, Elisabeth Røed Gundersen, Froland, Oddbjørn Jørgensen, Arendal, Alf Greger Schibstad, Gjerstad, Bjørg Broch, Arendal, og Åsmund Næss, Arendal. Foto: Arkivfoto: Torstein Øen

Dømte Viggo Kristi­ansen i 2002, dette sier de etter gjenåp­ningen