• Bildet viser hvordan politiet har tegnet opp bilens antatte bevegelser på ulykkesstedet. FOTO: Ernest Boswarva

Her tegner politiet opp ulykkesbilens bevegelser

Onsdag ettermiddag gransket kriminalteknikere sammen med veivesenets ulykkeskommisjon åstedet hvor en 45 år gammel mopedist omkom.