• ÅSTEDET: Her ble kvinnen utsatt for gjentatte overgrep. 18-åringen innrømmer at han bar kvinnen inn i skogen, men sier han trodde at han og 19-åringen bare skulle rane henne. F.v. krimtekniker Thor Hardeland som fant 19-åringens dna på åstedet, aktor Beate Rullestad-Jansen, forsvarer Svein Kjetil Lode Svendsen og meddommer John Kenneth Meberg. FOTO: Reidar Kollstad

Tenkte ikke på å avverge voldtekten

18-åringen fra Algerie sier han trodde 19-åringen fra Spania løp etter kvinnen for å rane henne. Han ble vitne til voldtekten, men grep ikke inn.