• TERAPEUTISK GÅRDSDRIFT: Tidligere hotelldirektør Pål Magne Steinsland er prosjektleder ved Jegersberg gård. Rehabilitering og kompetansesenteret skal bidra til å gi tidligere rusmisbrukere et nytt liv når det åpner i 2013.

Karriereskifte for hotellmann

Pål Magne Steinsland skal nå sørge for å få tidligere rusmisbrukere ut i arbeid.