• MILJØVENNLIG BYDEL: Kontorer og næringsbygg blir liggende som en skjerm mot E 18 for de 500 boligene i Bjørndalen. Store grøntområder energieffektive løsninger skal prege bydelen. ILLUSTRASJON: KAP ARKITEKTER/ RAMBØLL

Dette blir Fremtidens bydel med 500 miljøvennlige boliger

Bjørndalen i Kristiansand blir et utstillingsvindu spekket med moderne og miljøvennlige løsninger. Bilene skal gjemmes under bakken.