Bomskudd for namsmannen

For namsmannen ble elgprøven begredelige greier. Bli med på elgprøven.