• AVSLUTTET: Forsvarer Arvid Sjødin (til venstre) mener tiltalte Helge Ivar Berland Pedersen (i midten) bør frifinnes i drapssaken og at betinget straff holder for de forholdene sistnevnte blir domfelt for. Til høyre medforsvarer Svein Kjetil Lode Svendsen. FOTO: Fredrik Refvem

«Betinget fengsel er passende for Helge»

Forsvareren, advokat Arvid Sjødin, ba i dag Stavanger tingrett frifinne Helge Ivar Breland Pedersen (38) for de alvorligste tiltalepunktene.