• HOLTEJORDET: Vennesla kommune vil kjøpe inntil 16 mål av grunneierne for å etablere et dagsenter for demente og åtte dementboliger på dette jordet. Grunneierne vil at kommunen lar Vennesla bedehus (midt i bildet bak) får bygge en større barnehage. Venneslaheimen ses bak til høyre. FOTO: Frode Lindblom

Vil ha barn og demente på jordet

På Holtejordet vil Vennesla kommune bygge dagsenter for demente. Grunneierne vil at det også tilrettelegges for en større barnehage.