• AKSJON: Elevorganisasjonen i Vest-Agder demonstrerte i mars da Kunnskapsdepartementet fremmet forslaget om å kutte ned antall politiske fraværsdager fra 14 til 10.

Raser mot nye fraværsregler

Elevorganisasjonen i Vest-Agder raser mot de nye fraværsreglene; Vi blir hindret i å engasjere oss, mener leder Milos Rados.