LYNGDAL: – Evalueringsrapporten er nyttig. Kystkommunene kommer litt bedre ut i tilbud om læreplass, men funnene er stort de samme i Agder som på landsbasis. Vest-Agder er på rett vei, men vi har en lang vei å gå for å oppnå de resultatene vi ønsker. Vi må sette oss tøffere mål, sier Arly Hauge, utdanningssjef i Vest-Agder.

Mandag orienterte han fylkestinget i Lyngdal. Her var også flesteparten av fylkets rektorer til stede.

Med skolereformen fra 2006 var et av målene at overgangen fra andre til tredje året i videregående skulle bli enklere slik at flere kunne fullføre opplæringen. Men bedre programområder på vg2 har ikke hatt noen effekt, konkluderer forskere ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu) i en ny rapport.

Færre søker læreplass

Her er noen hovedtrekk:

Etter det andre året på videregående søker kun 50 prosent av elevene på yrkesfag læreplass og yrkesfaglig kompetanse. En tredel søker seg mot studiekompetanse. Resten avbryter opplæringen eller går om igjen. Fylkene langs kysten fra Telemark til Møre og Romsdal gir størst andel av søkerne tilbud om læreplass.

I helse— og sosialfag er færre på vei mot yrkeskompetanse etter kunnskapsløftet. Innføringen av 2 + 2 modellen – to år i skole og to år i bedrift – i helsearbeiderfaget har svekket rekrutteringen. Antallet som går videre mot fagbrev er redusert med 39 prosent fra 2005- til 2006-kullet. Situasjonen er ikke bedre for 2007-kullet.

Med reformen mistet utdanningsprogrammet design og håndverk det populære tilbudet tegning, form og farge. Konsekvensen av dårlig søkning til det nye tilbudet – til design og håndverk generelt – er at stadig flere skoler legger ned tilbud.

14 prosent dropout

Arly Hauge vil ikke svartmale helt. De siste årene har Vest-Agder vektlagt frafallsforebyggende arbeid og har oppnådd bedre læringsmiljø. Flere elever gjennomfører og består nå (71 pst.) enn for to år siden (69 pst.). Det er også en bedre sammenheng mellom antall læreplasser og antall søkere.

Antall dropouts i Vest-Agder har blitt redusert med cirka én prosent årlig de siste årene, og er nå nede i 14 prosent. Dette har vært et satsingsområde i Kristiansand en stund, og bidrar til at fylket er i norgestoppen hva lite frafall angår.

– Vi må øke andelen lærepasser, spesielt i offentlig sektor. En tredel av dropouts-elevene har gjennomført og bestått vg2, men får ikke læreplass. Ytterligere en tredel har gjennomført, men ikke bestått vg2 og burde også fått tilbud om videre opplæring i bedrift.

– Er finanskrisen – som rapporten antyder – årsaken til færre læreplasser?

Atferd og fravær

– Jeg tror ikke vi kan skylde på den, men at elevene ikke innehar den kvaliteten bedriftene etterspør, sier utdanningssjefen.

– Hvorfor er det slik?

– Fordi orden og oppførsel blant flere er for dårlig, samtidig som elevene må ta større ansvar for å redusere fraværet sitt. Dette kan for mange være hovedårsaker til at de ikke får lærekontrakt. Her må elever og foresatte ansvarliggjøres., og det må bli et bedre samarbeid mellom den enkelte skole og bedrifter.