• VILLE MELDT FRA: Elevene i klasse 9C på Vennesla ungdomsskole sier de vil varsle voksne om de oppdager mobbing i skolen eller på fritiden. Foran fra venstre sitter: Chris Thomas Tjomsland, Markus Tveit, Kevin Honoré Salvesen, Øystein Lunden, Jonas Reinertsen, Anders Tharaldsen og Alen Vardanjan. I andre rekke fra venstre: Lisa Coldal, Una Dögg Oskarsdottir, Malene Viksnes, Malene Dubland Andersen, Helene G. Olsen, Amalie Sundstøl, Kitty Malene H. Olsen, Øyvind Haugland og Markus Lindland. Bak fra venstre: Camilla Ravnevand, , Karwan Ahmed Khurshid, Kristin Hodnemyr, Maren V. Lindekleiv, Sabina Fagertveit, Ida Pernille Løvås og kontaktlærer Petter Vårdal. FOTO: Frode Lindblom

Mobbing – mest på skolen, verst på nett

Elever i 9C på Vennesla ungdomsskole sier det er mest mobbing på skolen. Men mobbing på nettet er verre.