Jeger ledet politiet til mulig storfangst

En jeger på Skjervedal syntes to litauere virket stresset – og ringte politiet. Det kan være løsningen på en rekke uoppklarte saker.