• STINN BRAKKE: Offentlig ansatte som kommer i kontakt med ungdom fylte opp Bingen på Samsen kulturhus under seminaret torsdag, som tok for seg ungdommer som bytter sex mot forskjellige goder. Irene Sande (t.v.) fra Kristiansand kommune stod bak seminaret, hvor blant andre helsesøster Imri Leer-Salvesen var invitert.

Setter ung prostitusjon på dagsorden

I Norge bruker over 4000 ungdommer mellom 13–19 år sex til å bytte til seg materielle goder. I Kristiansand skal man nå bli flinkere til å hjelpe denne gruppa.