Innbrudd i hus på Timenes

Tyver har tatt seg inn i et bolighus på Timenes i Kristiansand.