Fylkesmannen refser Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet har gitt tillatelse til lakseoppdrett i Grønsfjorden i Lyngdal, men får nå massiv kritikk av fylkesmann Ann-Kristin Olsen.