• AVSLAG: Ikea har søkt om å få selge alkoholholdig drikke gruppe 1. Det vil si drikke som inneholder over 2,5 volumprosent og maks 4,7 volumprosent alkohol. Administrasjonen foreslår at varehuset skal få nei. Saken skal imidlertid behandles politisk onsdag denne uken.

Nei til ølsalg på Ikea

Lillesand kommune vil ikke gi salgsbevilling til Ikea.