83 millioner til svømmehall og skole

Rådmannen øker rammen for svømmehallprosjektet fra 71 til 81 millioner og legger inn to millioner til bedre uteområde på Vennesla ungdomsskole.