• 7,5 millioner kroner: Firmaet som gjennomførte omtakseringen av alle boliger i Kristiansand, som her på Gimlekollen, krever kommunen for 7,5 millioner kroner. FOTO: Kjartan Bjelland

Avviser kravet på 7,5 mill

Kristiansand kommune avviser et krav på 7,5 millioner kroner framsatt av firmaet Geomatikk, som foretok omtakseringen av kommunens 36 000 eiendommer.