• VIL BEHOLDE POLITISTASJONER: Grete Faremo. FOTO: Hallgeir Oftedal

- Vi må sikre innsatsen der folk bor

Justisminister Grete Faremo vil beholde alle politistasjonene og lensmannskontorene i Agder. Samtidig skal politiet få flere oppgaver.