• Jan Syvertsen har foreløpig omtrent 2000 autografer fra politiske ledere i 183 land. FOTO: Lars Hollerud

Syvertsen ønsker flere navn

Han har selv et navn i verdenstoppen. Men det er andres navn han aldri får nok av.