MANDAL: Selv om byggingen må gjennomføres på eget ansvar inntil Fylkesmannen har behandlet naboklagen, uttaler Fylkesmannen at klagen neppe kommer til å føre frem.