KRISTIANSAND: — Endelig kommer Lauvåsen på banen. Dette er en utbygging byen har ventet lenge på, og interessen for området er stor, fastslo Hans Otto Lund (H), da byutviklingsstyret i går vedtok å legge flatereguleringen av den nye bydelen ut til offentlig ettersyn.Lund var i likhet med resten av byutviklingsstyret opptatt av at det nå ble en fortgang i arbeidet med å legge til rette for utbyggingen som Fædrelandsvennen omtalte i går. Planen innebærer en utbygging av skogområdet nord for Timeneskrysset, med over 1000 boliger og plass til 4000 mennesker.- Jeg håper planen får en akselerasjon så vi ikke må vente i ni år til, påpekte Hans Otto Lund.Stein Kirkeng (Ap) tok til orde for at ett eller flere av feltene i Lauvåsen ble lagt ut til selvbyggere, slik at folk kan prosjektere og bygge sitt eget hus.- I 1975, da Hånes ble bygd ut, ble to felt lagt ut til selvbyggere. Kommunen la til rette for vei, vann og kloakk og huseierne var sine egne entreprenører. Dette har jeg lyst til å prøve igjen, sa Kirkeng.Inger Skeie Hansen (H) påpekte da at det kun var en flatereguleringsplan politikerne skulle ta stilling til nå, og at selvbyggingen Kirkeng snakket om ikke ville bli aktuelt før på et senere tidspunkt i reguleringsprosessen.Plan- og bygningssjef Arne Bulie gjorde dessuten oppmerksom på at kommunen ikke kunne pålegge private utbyggere å legge ut tomter til selvbygging.- Man kan selvsagt legge til rette for det, men ikke forlange det. Det er bare når kommunen står som eier at man kan styre det spørsmålet, sa Bulie.Alf Holmelid (SV) syntes planen i hovedsak var bra, men var opptatt av at boligbyggingen ble holdt i en nøktern prisklasse, og oppfordret administrasjonen til å være på hugget for å sikre at det også ble rimelige boligtyper å velge blant på Lauvåsen.Politikerne vedtok enstemmig å legge flatereguleringsplanen ut til offentlig ettersyn, uten å ta stilling til detaljer i utbyggingen. På bakgrunn av tilbakemeldingene som kommer, vil planen gå tilbake til politikerne i byutviklingsstyret for realitetsbehandling.