LILLESAND: — Det er i hvert fall gledelig at det ikke blir i julen, er Sundtofts korte kommentar. Han har allerede sendt en klage til Fylkesmannen, og vil ikke kommentere saken ytterligere før han har Fylkesmannens uttalelse.I vedtaket fra rådmannen i Lillesand heter det at begrunnelsen for å inndra skjenkebevillingen er at det er et alvorlig og flere klare brudd på skjenkebestemmelsene, det er skjenket til åpenbart berusede personer, åpenbart berusede personer har hatt adgang til lokalene og åpenbart berusede personer er ikke fjernet før videre servering. Videre er det tatt med i begrunnelsen at Sjøbua fikk en advarsel for brudd på skjenkebestemmelsene i august i år. Rådmannen vurderer det slik at skjenkestedet ikke har gjort det som er nødvendig for å sikre at skjenkingen skjer i samsvar med reglene i alkoholloven.