MANDAL: I går sto saken på stedet hvil i påvente av en høringsuttalelse fra alle berørte parter. — Vi har bedt alle de involverte om å komme med sine synspunkter, og vi vil så vurdere hva som skal skje videre, sier Gullichsen.Hvem som i så fall saksøkes, konsulentfirmaet Multiconsult som prosjekterte moloen, eller Terrengtransport som bygget den - eller begge - er noe som tas stilling til senere.Men selv om det var Terrengtransport som bygget moloen, er ikke kommunen mer sure på dem enn at også dette firmaet er invitert til å gi anbud på byggingen av ny molo.- Vi har brukt dem i mange sammenhenger med tilfredshet, og det er selvsagt klart at heller ikke de planla at det skulle gå sånn, sier rådmann Tore Gullichsen.