Null mobilkontakt fra åstedet via basestasjonen på Eg