• Ann-Kristin Olsen er glad for å kunne fortsette på overtid, og dermed bli den siste fylkesmannen som bare får ansvaret for Vest-Agder. FOTO: Heida Gudmundsdottir

Fortsetter på overtid

Fylkesmann i Vest-Agder, Ann-Kristin Olsen, får som en følge av den vedtatte sammenslåingen av fylkesmannsembete i Agder, fortsette etter at hun fyller 70 år.