• Kristiansands Haandverker Sangforening under ledelse av Jan Helge Skaar sang under den høytidelige begivenheten. FOTO: Lars Hollerud

Håndverkeren fikk skrift på veggen

De fleste innfødte kjenner til Håndverkeren på Torvet. Andre kan lese teksten på veggen.