• Martin Gollwitzer, Rune Fredriksen og Joakim Wintervoll står oppstilt som pålene som holdt oppe taket på grindhuset de har funnet. Den svarte jorda er restene av en veggrøft som avledet vann fra å komme inn i huset. Øverst til venstre i bildet er sykehuset og bak ligger Sødal terrasse. FOTO: Torstein Øen

Kan stoppe sykehusutbyggingen

Før utbyggingen av Sørlandet sykehus Kristiansand kan starte, må det gjøres arkeologiske utgravinger. Denne uka har fylkeskonservatoren funnet flere fredede kulturminner.