• Dag Vige (V) mener Kristiansand må ha byttet ut sine dieselbusser med mer miljøvennlige busser innen 2025. Onsdag fikk han formannskapet i Kristiansand med på at det lages en plan for hvordan det kan skje. Her i samtale med ordfører Arvid Grundekjøn (H). FOTO: Kjetil Reite

Diesel kan bli byttet med strøm

I løpet av de kommende ti årene kan alle dieselbussene i Kristiansand bli byttet ut med busser som går på gass eller strøm. Agder Kollektivtrafikk har allerede startet planleggingen.