• Her har tolken Faizullah Muradi fått sitt visum torsdag formiddag. Nå bærer det til Norge. FOTO: Morten Ekeland

Her er Faiz sitt visum

Her er tolkeren Faizullah Muradi sitt sylferske visum. Nå er han på vei til Norge.