• Fem søkere til rektorstillingen ved Tangvall skole, som har om lag 250 elever på ungdomstrinnet. Illustrasjonen viser hvordan Søgne kommune ser for seg at et nytt skoletorg kan se ut i fremtiden. FOTO: Søgne kommune

To fra Søgne vil bli rektor på Tangvall

To lokale søkere har meldt seg til jobben som ny rektor ved ungdomskolen på Tangvall.