• - Jeg mener folk er litt for redde. Dessuten har de lyst til å være anonyme. De har ikke lyst til å markere seg i slike negative saker, sier Nertila Stringa.

- Folk går forbi eller liker å se på, men veldig få hjelper

Nertila Stringa (29) nølte ikke da hun så at to smågutter ble angrepet av en voksen mann. Hun mener folk må senke terskelen for å gripe inn.