«Å godkjenne dispensasjon for disse 16 sjøbuene kan danne presedens for tilsvarende saker i området og ellers på Flekkerøy. Men det skal svært mye til før to saker kan sies å være helt like.» heter det i vedtaket fra kommunens byggesaksavdeling.

Kun fem av bodene ble oppført før departementets tidsskille, 1995. Men eierne har hevdet at alle sjøbodene må regnes som historiske, siden planvedtaket ble gjort i 1993. Følg Fædrelandsvennen på Facebook!

Aksept fra Fylkesmannen

Nå er søknaden innvilget. I praksis betyr det at bodene kan brukes til beboelse inntil 90 dager i året.

«I denne saken mener vi at aktuelle 16 sjøbuer kan regnes for såkalt «historiske» på bakgrunn av reguleringsmessig godkjenning av 19.8.1993 og at alle er godkjent i samsvar med dette vedtaket. Det står ingen steder i sakene som tilsier annet enn tilfeldigheter at de resterende 11 sjøbuene ble omsøkt og godkjent etter 22.2.1995. Det konkluderes derfor at de aktuelle 16 sjøbuer kan regnes for såkalt «historiske» jamfør Miljøverndepartementets vedtak i plansaken.» heter det i vedtaket fra kommunens byggesaksavdeling.

Forut for vedtaket hadde Fylkesmannen i sin uttalelse signalisert at han ser gjennom fingrene med bodrekka lengst øst på øya, fordi året 1993 er sentralt i saken.

Les også:

— Uheldig

Men i 1992 ble det laget retningslinjer der en sjøbod eller skibbu ble fastslått å være en «bygning for lagring av fiske- og fangstredskap og mindre båter».

Dette er kommunens definisjonen av sjøbu, eller skibbu, fra 1992.

Byggesaksavdelingen bemerker derfor at «det er uheldig at sjøbuene har blitt tatt i bruk til beboelse/overnatting uten formelle tillatelser».Siden Fylkesmannen godtar vedtaket, blir ikke saken politisk behandlet. For tre uker siden var byutviklingsstyret på befaring ved en annen sjøbod i Paulen, og flertallet stiller seg bak sovetillatelsen.

—   Jeg tror det er en klok vurdering av Fylkesmannen. De er bygd på ulike tidspunkt, men det blir feil å forskjellsbehandle siden de er godkjent i samme plan, uttalte leder Grete Kvelland Skaara (KrF).

De 16 eierne må betale 12.000 kroner hver i behandlingsgebyr til kommunen.