• Kristiansand legevakt har beklaget at mannen følte seg dårlig behandlet. Fylkeslegen mener legen burde foretatt flere undersøkelser enn han gjorde. FOTO: Reidar Kollstad

Fikk beklagelse fra legevakta

En lege har beklaget og fylkeslegen har slått fast at han ikke fulgte god praksis da et kraniebrudd ikke ble oppdaget.